اخرین محصولات ثبت شده

دانلود پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر برای زندگی درس 3 علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حرکت چیست درس 4 علوم نهم

پاورپوینت حرکت چیست درس 4 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 14 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نیرو علوم پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نیرو علوم پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای درس 6 علوم نهم

پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای درس 6 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 قسمتی از متن: قاره های متحرک ورقه های سنگ کره بر روی سست کره که حالت خمیری و نیمه مذاب دارد، حرکت می کنند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آثاری از گذشته زمین درس 7 علوم نهم

پاورپوینت آثاری از گذشته زمین درس 7 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 28 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فشار و آثار آن درس 8 علوم نهم

پاورپوینت فشار و آثار آن درس 8 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ماشین ها درس 9 علوم نهم

پاورپوینت ماشین ها درس 9 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نگاهی به فضا درس 10 علوم نهم

پاورپوینت نگاهی به فضا درس 10 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 29 بکارگیری اشکال و تم های زیبا پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گوناگونی جانداران درس 11 علوم نهم

پاورپوینت گوناگونی جانداران درس 11 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 قسمتی از متن: کلید شناسایی دوراهی به منظور مطالعه و استفاده از جاندارن را در گروه های متفاوتی قرار می دهند . دانشمندان جاندارنی که به هم شبیه ترند را در یک گروه قرار می دهند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت دنیای گیاهان درس 12 علوم نهم

پاورپوینت دنیای گیاهان درس 12 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 21

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جانوران بی مهره درس 13 علوم نهم

پاورپوینت جانوران بی مهره درس 13 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 28

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار درس 14 علوم نهم

پاورپوینت جانوران مهره دار درس 14 علوم نهم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل