اخرین محصولات ثبت شده

بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 115 صفحه چكيده:.. ۱ مقدمه:.. ۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه : ۴ ۲-۱ بيان مسئله ۵ ۳-۱ بيان ضرورت تحقيق. ۶ ۴-۱ چارچوب نظري تحقيق. ۷ ۵-۱ فرضيه اصلي

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی تأثیر میزان سرمایه گذاری بر ارزش جاری هر سهم در شرکتهای بورسی

پایان نامه بررسی تأثیر میزان سرمایه گذاری بر ارزش جاری هر سهم در شرکتهای بورسی نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 صفحه چکیده در این پژوهش اثرات رشد سرمایه گذاری بر رابطه بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرصت های رشد سرمایه گذاری بخش مهمی از ارزش ش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و میزان بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

پایان نامه حسابداری بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و میزان بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 102 صفحه چکیده: حسابداری منابع انسانی آن طوری که انجمن حسابداری آمریکا تعریف کرده ­عبارتست از"فرآیند تشخیص و اندازه گیری اطلاعات

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 73 صفحه چکیده در این پژوهش تأثیر ویژگی های حسابرس، شامل اندازه مؤسسه های حسابرسی، چرخش و نوع اظهارنظر حسابرس بر تجدید ارائه ارقام صورت های

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری استاندارد حسابداری پیمان های بلندمدت در حسابداری پیمانکاری

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری استاندارد حسابداری پیمان های بلندمدت در حسابداری پیمانکاری نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 105 صفحه چكيده حسابداری پیمانکاری یکی از روشهای خاص حسابداری است که در روش عادی حسابداری گنجانده می شود. اصول و روشهای موجود در حسابداری پیمانکاری در هر نوع قراردا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی نوع فایل: تعداد صفحات : 154 صفحه مقدمه انقلاب صنعتی در اروپا باعث به وجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند . تامین این سرمایه از طریق یک یا چند

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه حسابداری زیست محیطی گامی در نیل به توسعه پایدار

پروژه حسابداری زیست محیطی گامی در نیل به توسعه پایدار نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 65 صفحه چكيده حسابداری زیست محیطی سبز در برگیرنده مجموعه قواعدی استکه موجب بهبود توان سیستم حسابداری در جهت شناسایی ثبت و گزارشهای اثار ناشی از تخریب و الودگی محیط زیست می شود این شاخه از حسابداری فراه

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه حسابداری زیست محیطی

پروژه حسابداری زیست محیطی نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 65 صفحه چكيده حسابداری زیست محیطی سبز در برگیرنده مجموعه قواعدی استکه موجب بهبود توان سیستم حسابداری در جهت شناسایی ثبت و گزارشهای اثار ناشی از تخریب و الودگی محیط زیست می شود این شاخه از حسابداری فراهم اورنده سیستم هشدار دهنده

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه حسابداری اجاره به شرط تملیک

پروژه حسابداری اجاره به شرط تملیک نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 70 صفحه چكيده بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند. گفتني است از جمله این روش ها اجا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه

پایان نامه جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 188 صفحه چكيده: ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عمل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 136 صفحه چكيده: تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 129 صفحه چكيده: همه ما مي دانيم آن چه که اندازه گيري مي شود، انجام مي شود. با اين حال بسياري از سازمان هايي که مديريت دانش را دنبال مي کنند فرآيندي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل